SILA POLAND - Częstochowa

EKO OKNA Związek Zawodowy

Ul. Spacerowa 4, 
47-480 Kornice
24.04.2024 Środa

INFORMACJA 

Drodzy Pracownicy, informujemy, że jutro o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie Dyrekcji z Zarządem Związku Zawodowego. 

W związku z powyższym, poniewaz chcielibyśmy również poznać Waszą opinie oraz pytania dotyczącą bieżącej sytuacji ,zapraszamy na spotkanie wszystkich chętnych pracowników z Zarządem Związku Zawodowego przy Biurze Związkowym o godzinie 11:30. 

pozdrawiam Jarek
28.03.2024  czwartek

odpowiedź Pracodawcy
25.03.2024 Poniedziałek

Pismo wysłane do Pracodawcy dotyczące nadgodzin
05.03.2024 Wtorek

INFORMACJA - nagroda motywacyjna
22.02.2024 czwartek

INFORMACJA - zmiany w Regulaminie Wynagradzania - dodatek zmianowy
16.02.2024 Piątek

INFORMACJA - nagroda specjalna
14.02.2024 Środa

INFORMACJA - zmiany w Regulaminie Wynagradzania - dodatek sanitarny
01.02.2024 czwartek

Pismo od Pracodawcy do Związku Zawodowego
27.10.2023 Piątek

Przedstawiciel związku zawodowego - Ireneusz Kroczak

email - ireneuszkroczak1@op.pl
telefon - 518980582
INFORMACJA

Działając na podstawie art. 31 oraz 32. ust.4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz 854 z późn. Zm.) – Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ZF Polska informuje, że na podstawie podjętej Uchwały 

Od dnia 01 listopada 2023 Pan Ireneusz Kroczak jako V-ce Przewodniczący, jest upoważniony do reprezentowania związku zawodowego w zakładzie Eko Okien, w następującym zakresie:

1. zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy oraz w indywidualnych sprawach osób wykonujących pracę zarobkową w zakresie związanym z wykonywaniem tej pracy 

2. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska 

3. zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów 

4. udział w posiedzeniach Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udział w posiedzeniach Komisji BHP 
25.10.2023 Środa

Certyfikat dla EKO Okien
01.09.2023 Piątek

INFORMACJA

Cały czas związek zawodowy rejestruje bardzo dużo zapytań o pracowników.

Zapytania dotyczą zwolnień z pracy.
07.07.2023 

Liczebość związku zawodowego

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ZF Poland działając na podstawie Art. 34(1) ust. 2, ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, informuję, że do MOZ Pracowników ZF, na dzień 30 czerwca 2023, należą pracownicy:

1. ZF CV Systems Poland Sp. z o.o. Wrocław - 20 członków 

2. ZF Steering Systems Poland Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice - 92 członków 

3. ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. Czestochowa airbag- 340 członków. 

4. ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. Czestochowa seatbelt – 309 członków 

5. ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. Electronics Częstochowa - 123 członków

6. ZF Braking Systems Poland Sp. z o.o. Gliwice – 317 członków 

7. ZF Europejskie Centrum Usług Wspólnych Częstochowa - 30 członków 

8. ZF Centrum Inżynieryjne – 7 członków 

9. ZF Centrum IT – 7 członków 10. ZF Biuro Zakupów – 6 członków 

11.ZF Centrum Inżynieryjne – 5 członków 

12. Sila Poland spółka z o.o – 50 członków 

3. Eko Okna SA – 20 członków 

Łącznie MOZ Pracowników ZF Polska - 1326 członków 

Ogólnopolski Związek Zawodowy 

MOZ Pracowników ZF Polska - 1326
MOZ OPZZ Konfederacja Pracy - 504
MOZ Pracowników ZF Wrocław - 360

Łącznie = 2190
10.06.2023 Sobota

Informacja Darek Zygmański

Szanowni Pracownicy, cieszę się, że jest tak duża grupa, która uważa że EKO OKNA to dobra firma i że dyrekcja dba o pracowników. Przyznam, że nie jest to częsta sytuacja na rynku pracy. Jest to tylko potwierdzeniem moich dotychczasowych obserwacji tej firmy. Pytacie, po co związek zawodowy, jak tu jest tak fajnie? Najprościej bym odpowiedział, odsyłając Was do przepisów, ale chyba nie o to chodzi. Uważam, na podstawie mojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego, że jednak związek jest niezbędnym elementem budowania relacji pomiedzy pracownikami i Pracodawcą. Jakie konkretne tematy i działania planujemy w EKO OKNACH? Na to pytanie bedę mógł odpowiedzieć po zapoznaniu się z firmą. Spotkanie w którym uczestniczyłem w dniu 06 czerwca było ciekawe i przynoisło mi namiastkę wiedzy o zakładzie i zasadach działania firmy. Tak prawdę mówiąc, to im związek będzie miał mniej pracy, to dla nas lepiej (dla firmy też). Jednak, gdy zapytacie mnie jaki jest długofalowy cel działania związku w Waszym zakładzie, to dopowiedź będzie bardzo prosta. 

Chcemy, aby EKO OKNA były najlepszym pracodawcą nie tylko w regionie, ale również w kraju. Warto zauważyć, że widzimy przesłanki, aby firma ten cel w przeiwdywanej przyszłości spełniła. I na osiągniecie tego celu bedą nakierowanie działania związku. Odnośnie Daniela. Dajcie mu szanse, on też nie ma na celu szkodzenie tak firmie, jak i pracownikom.
06.06.2023 wtorek

Spotkanie z Dyrekcją.

INFORMACJA 

W dniu 06 czerwca 2023 odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, z przedstawicielami dyrekcji EKO OKNA. 

Spotkanie dotyczyło ustalenia zasad działania związku zawodowego w zakładzie, zasad komunikacji z Pracodawcą i inne sprawy organizacyjne Przedstawiliśmy również Pracodawcy ogólne zamierzenia związku, związane z dalszą działalnością w firmie. Jednym z ważnych z naszego punktu widzenia spraw, było dokonanie ustaleń, kto personalnie będzie reprezentantem związku zawodowego w zakładzie. Tu oczywistym dla nas jest, że musiał być to pracownik EKO OKIEN. Zamiarem naszym było przekazanie danych personalnych tej osoby Pracodawcy po pierwszym spotkaniu, które jak już we wstępie wspomniałem, odbyło się 06 czerwca. Dziś informacja ta została Przesłana Pracodawcy, w związku z tym, poniżej informacja dla wszystkich pracowników firmy, zainteresowanych przystąpieniem do związku zawodowego. 

Reprezentantem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego w Firmie EKO OKNA, został Pan Daniel Rączkowski, który jest Przewodniczącym. Tel. 663-648-643 

Daniel w związku zawodowym pełni funkcje zastępcy przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników ZF, która jest częścią Ogólnopolskiego Związku Zawodowego. Daniel Rączkowski pracuje w EKO OKNACH od 2019 w obszarze hala 3 Daniel jest wieloletnim pracownikiem firmy, który dał się poznać jako pracownik solidny, kreatywny i odpowiedzialny. Nie boi się trudnych wyzwań, jednocześnie stara się stale rozwijać i poszerzyć swoją wiedzę. Wierzymy, że jest właściwą osobą, aby być odpowiedzialnym przedstawicielem związku w tak dużej firmie. Liczymy równocześnie, że znajdą się osoby które Danielowi pomogą tworzyć związek zawodowy, który będzie dla Pracodawcy partnerem przy rozmowach i działaniach dotyczących spraw pracowniczych. 

Na zakończenie chcielibyśmy podziękować dyrekcji EKO OKIEN za przygotowanie pierwszego spotkania z przedstawicielem związku zawodowego, oraz za merytoryczną i rzeczową dyskusję i wymianę poglądów w jego trakcie. 

W spotkaniu ze strony dyrekcji uczestniczyły następujące osoby: 
dyr. Joanna Łyko, 
Iwona Malińska (kadry) 
dyr. Adam Wajda (członek zarządu)
mec.Michał Zientek.

Jarosław Gadawski
Dariusz Zygmański
01.06.2023 Czwartek

REGULAMIN WYNAGRADZANIA - propozycja Pracodawcy
01.06.2023 Czwartek

REGULAMIN WYNAGRADZANIA propozycja Pracodawcy - odpowiedź Związku Zawodowgo
01.06.2023 Czwartek

WYNIKI KONTROLI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY


01.06.2023 Czwartek

Na spotkanie Pracodawca poprosił, aby związek zawodowy przygotował Agendę, poniżej pismo.
31.05.2023 Środa

Liczebność
30.05.2023 Wtorek

INFORMACJA 

W dniu 23 maja 2023 związek zawodowy poprosil o oficjane spotkanie z Pracodawcą, czekamy zatem na zaproszenie. 

pozdrawiam 
Jarek
06.05.2023 Sobota

Odpowiedź Naszej Kancelarii Prawnej
01.05.2023 Poniedziałek

Pismo od Pracodawcy
29.04.2023 Sobota

INFORMACJA 

 W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od Pracodawcy pismo, treść oraz poziom wiedzy na temat przepisów, pozostawimy bez komentarza. Pismo zostanie upublicznione jak tylko otrzymamy odpowiedż od naszej kancelarii prawnej. Jednocześnie Nasza kancelaria prawna przygotuje nam odpowiedź, którą prześlemy Pracodawcy. Do Waszej informacji, powiadomiliśmy Państwową Inspekcję Pracy o całym zdarzeniu, jednocześnie wysłaliśmy wniosek o przeprowadzenia kontroli przestrzegania Prawa Pracy w spółce. Jednoczęśnie związek zawodowy rozważa zawiadomienie i złożenie do prokuratury wniosku o mozliwości popełnienia przestepstwa przez osoby podpisane pod tym pismem, o utrudnianie działalności związkowej. 

Przypominamy 

 Zarówno za przeszkadzanie w utworzeniu związku zawodowego, jak i utrudnianie jego działalności (jeśli jest zgodna z prawem) grozi kara grzywny (teoretycznie do 1,080,000 zł) lub ograniczenia wolności do lat 2
26.04.2023 Środa

W dniu dzisiejszym wysłaliśmy skargę do PIP na działanie Pracodawcy !!!
17.04.2023 Poniedziałek

Pismo przekazane Pracodawcy
05.04.2023 Środa

INFORMACJA

Ciekawe rzeczy dzieją sie juz na gowork-u , nagle zaczynają znikać nasze komentarze :)
04.04.2023 Wtorek

Pisma przekazane Pracodawcy
01.04.2023 Sobota

Objęcie zakładu pracy działaniem związku zawodowego
02.04.2023 Niedziela

Zapraszam do grupy na FB

https://www.facebook.com/groups/270234502000337


:)
EKO OKNA S.A.