SILA POLAND - Częstochowa

SILA POLAND - Częstochowa

25.01.2023 Środa

Zapraszam do grupy na FB

https://www.facebook.com/groups/711490557269383
25.01.2023 Środa

INFORMACJA

Przepraszamy pracowników, że nie byliśmy w stanie spotkać się z Państwem o godzinie 13:30, ale niestety spotkanie z Dyrekcją oraz rozmowy dotyczące porozumienia podwyżkowego, zakończyło się o godzinie 15:00. Postaramy sie ustalić kolejny termin.

POROZUMIENIE

Dokument poniżej.


24.01.2023 Wtorek

Uzwiązkowienie SILA Piland
23.01.2023 Poniedziałek

Zaproszenie na rozmowy SILA Poland
16.01.2023 Poniedziałek

Odpowiedź ZZ na pismo Pracodawcy

Szanowni Państwo. 

Dziękuję za informację o planowanych zmianach w Regulaminie Wynagradzania. Jednocześnie informuję, że aby odnieść się do propozycji, związek musi mieć możliwość zapoznania się z obowiązującym regulaminem, oraz być zapoznany z zakresem proponowanych zmian. Przyznam, że dotrzymanie terminu uzgodnienia tych zmian na koniec stycznia, jest mało realne z powodów czysto formalnych. Przypominam, że nowy regulamin może wejść w życie dopiero dwa tygodnie po jego ogłoszeniu. Uważam, że niezbędnym jest zatem udostępnienie związkowi zawodowemu wszystkich regulaminów obowiązujących w SILA Poland, oraz przekazanie nam informacji o zakresie proponowanych zmian. Uważam również, że powinno dojść do spotkania przedstawicieli związku zawodowego z dyrekcją SILA Poland, aby ustalić zasady współpracy i komunikacji. 

 Dariusz Zygmański 
12.01.2023 czwartek
05.01.2023 czwartek

Zapytanie do Pracodawcy

Dzień Dobry Szanowny Panie Dyrektorze Proszę u udzielenie informacji czy na terenie zakładu pracy, działa Społeczna Inspekcja Pracy oraz Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa? 

28.11.2022 Poniedziałek

Pismo przekazane Pracodawcy.
16.11.2022 Środa

Rejestracja - nowy zokład wchodzi w nasze struktury - Sila Poland
:)