ZF Automotive Systems Poland Seatbelt&Airbag Częstochowa

ZF Passive Safety Systems Poland Częstochowa


11.11.2023 Sobota

INFORMACJA 

ZF Częstochowa Poduszki i Pasy !!! 

Szanowni pracownicy (BIUROWI) 

Pracodawca w nowym aneksie, którego oczywiście nie akceptujemy z wiadomych przyczyn, proponuje wprowadzenie zadaniowego czasu pracy pracownikom biurowym. 

Zwracam uwagę, iż z wieloletniego doświadczenia oraz praktyki. 
Zadaniowy czas pracy ma za zadanie zmniejszenie płatności za nadgodziny i ukrywanie ich ilości. 

W praktyce wygląda to tak, że pracownik pracuje fizycznie więcej godzin niż powinien, a Pracodawca płaci mu tylko za standardowe 8 h. 
Co warto bardzo mocno podkreślić !!! 

Przy podstawowym czasie pracy, pracownik pracujący powyżej 8 h ma z automatu nadgodziny i to ewentualnie Pracodawcą musi ich ilość podważyć lub jeśli nie chce wypłacić za nie wynagrodzenia, musi wystąpić na drogę sądową. 

Przy zadaniowym czasie pracy, pracownik, który pracuje nawet po 13 h na dobę, musi samodzielnie występować i udowadniać pracę w nadgodzinach. Jednocześnie to na nim będzie spoczywać ewentualne udowodnienie, że takowa była. W przypadku braku wypłaty wynagrodzenia, Pracownik w takim przypadku musi samodzielnie wystepować z roszczeniem do sądu. 

NIE DAJCIE SIĘ SKUSIĆ NAWET ZWIĘKSZENIEM PODSTAWY PRZY ZMIANIE UMOWY O PRACĘ !!! 

Zadziała to tylko raz, a potem będzie to juz tylko Twoja podstawa !!! 

Zadaniowy czas pracy tak naprawdę jest przeznaczony dla wolnych strzelców, pracowników IT, grafików, redaktorów, copywriterów, dziennikarzy czy projektantów. Oprócz tego mogą z niego korzystać osoby, które większość obowiązków wykonują poza siedzibą przedsiębiorstwa. Wśród nich warto wymienić np. przedstawicieli handlowych czy serwisantów. 

Zwracam Wam również uwagę na jeszcze jedną różnicę: 

Zgodnie z zasadami, przy podstawowym czasie pracy w przypadku pracy 3 pracowników w ciągu jednej doby pracowniczej, gdy jeden jest nieobecny, pozostali powinni mieć po 4 h nadliczbowe, aby wykonać tę sama pracę. 
W zadaniowym czasie pracy w praktyce wygląda to tak, że 2 pracowników wykonuję te pracę, czyli 3 osób, a Pracodawca płaci tylko za ich pracę. 

Sami sobie więc odpowiedzcie czy warto? 

Czy czasem znów nie chcę ktoś Was oszukać? 

Poniżej aneks oraz jego zapisy przesłane ZZ przez Dyrekcję Poduszek i Pasów !!!
10.11.2023 Piątek

INFORMACJA 

Informujemy, że przedstawiciele MOZ OPZZ oraz MOZ PRACOWNIKÓW ZF POLSKA, w dniu dzisiejszym zlozyli niniejsze pismo do Pracodawcy. 

Pozdrawiamy Zarządy ZZ
09.11.2023 Czwartek

Ile jeszcze i jak długo można dać sie robić w balona? Koledzy z "S" obudżcie się !!!
Skutki podpisania aneksu do Regulaminu Pracy dotyczącego nadgodzin !!!
Punkt 12 pozorumienia podwyżkowego podpisanego przez NSZZ Solidarność !!!
16.10.2023 Poniedziałek

Odpowiedz Pracodawcy
12.10.2023 Czwartek

Pismo Przekazane Pracodawcy dotyczące Regulaminów !!!
03.09.2023 Niedziela

INFORMACJA 

 W związku z wprowadzeniem nowych Regulaminów przez Pracodawcę Poduszek i Pasów w Częstochowie, które zdaniem związku zawodowego zostało wprowadzone z pominięciem przepisów, ZZ przekazał następujące pismo Pracodawcy.
01.09.2023 Piątek

KOSMETYKA ZMIAN REGULAMINÓW WEDŁUG DYREKCJI PODUSZEK I PASÓW !!!
01.08.2023 Wtorek

Dyrekcja ZF łamie przepisy Ustawy o Związkach Zawodowych !!!

Konsultacja ze związkiem zawodowym 

Zgodnie z art. 261 ustawy o związkach zawodowych w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani do poinformowania na piśmie działających u każdego z nich zakładowych organizacji związkowych o przewidywanym terminie tego przejścia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla swoich pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia tych pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Jeżeli dotychczasowy lub nowy pracodawca zamierza podjąć działania dotyczące warunków zatrudnienia pracowników, jest obowiązany do podjęcia negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania informacji o tych działaniach. 

NIE ZROBIONO TEGO.

Jeśli natomiast u pracodawców nie działają zakładowe organizacje związkowe, to informacje w wyżej wspomnianym zakresie powinni oni przekazać na piśmie bezpośrednio swoim pracownikom (art. 231 § 3 kp). Zobacz więcej: https://poradnikpracownika.pl/-przejscie-zakladu-pracy-na-innego-pracodawce-konsekwencje-dla-pracownikow
28.07.2023 Piątek

Co oznacza przejście zakładu pracy na innego pracodawcę?

Co oznacza przejście zakładu pracy na innego pracodawcę? Kiedy następuje przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę? Kto odpowiada za długi firmy po przejęciu? Co z pracownikami po przejęciu firmy? Czy pracodawca może przenieść pracownika do innej firmy? Poniżej najważniejsze zasady związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę. Co oznacza przejście zakładu pracy na innego pracodawcę? Kiedy następuje przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę? O czym pracodawca musi poinformować przy przejściu zakładu pracy? Czy pracownik może rozwiązać umowę z powodu przejścia zakładu pracy? Co z pracownikami po przejęciu firmy? rozwiń > Co oznacza przejście zakładu pracy na innego pracodawcę? Zasady przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm., dalej jako: KP). Przejście zakładu pracy może nastąpić w:

czytaj więćej na: https://kadry.infor.pl/kodeks-pracy/obowiazki/5964091,co-oznacza-przejscie-zakladu-pracy-na-innego-pracodawce.html
17.07.2023 Poniedziałek

Pismo przekazane Pracodawcy
31.05.2023 środa

Pismo dotyczące podwyżek
06.06.2023 Wtorek

Odpowiedź Pracodawcy dotycząca CONPERIO !
25.05.2023 Czwartek

W dniu dzisiejszym związek zawodowy wystapił z nastepującym pismem do Pracodawcy.
14.03.2023 Wtorek

Odpowiedz na pismo z dnia 15 lutego 2023
15.02.2023 Środa

Premia roczna - pismo przekazane Pracodawcy
01.12.2022 Czwartek

Częstochowa Poduszki i Pasy - zawitał własnie Święty Mikołaj.

POROZUMIENIE PODWYŻKOWE

24.10.2022 Poniedziałek

Kolejne spotkanie z Pracodawcą - 26 październik 2022 godzina 10:00 !!!
24.10.2022 Poniedziałek

Dla przypomnienia - porozumienie podwyżkowe z 2019 roku.
17.10.2022 Poniedziałek

Wyniki Referendum Strajkowego
17.10.2022 Poniedziałek

WAŻNA INFORMACJA - Częstochowa Poduszki i Pasy 

 Jako gest dobrej woli, aby uniknąć strajku w piatek 14.10.2022 wysłaliśmy Pracodawcy propozycję porozumienia. Pracodawca otrzymał czas na odpowiedź do dziś tj. 17.10.2022 do godziny 12:00. Ponieważ czas minął, załączam do informacji to proponowane porozumienie. 

pozdrawiam Jarek 
ROZPOCZYNAMY MEDIACJE W SPORZE ZBIOROWYM O PODWYŻKI !!!
12.10.2022 Środa

Pismo z Ministerstwa w sprawie mediatora


11.10.2022 Wtorek

Wniosek o Mediatora
11.10.2022 Wtorek

Protokół rozbieżności
04.10.2022 Wtorek

REFERENDUM STRAJKOWE - Poduszki i Pasy 
Referendum rozpoczęło się dziś od godz. 10:15 na ul. Rolniczej, będzie przeprowadzane na wszystkich 3 zmianach, we wszystkich lokalizacjach w Częstochowie do skutku. w razie pytań prosze dzwońcie na numery: 
Artur Czarnota - 604599149 
Dariusz Zygmański - 668691560 

pozdrawiam Jarosław Gadawski
20.09.2022 Wtorek

A do pracowników Działu Zakupu taka informacja, jakże podobna jak od Dyrekcji Poduszek i Pasów.
A najlepsze jest to, że oficjalny spór zbiorowy o podwyżki, uważają za " dyskusje na temat wynagrodzeń "

Koleżanki i Koledzy, 

 W związku z toczącymi się ostatnio w różnych jednostkach ZF w Polsce dyskusjami na temat wynagrodzeń, chciałabym przekazać aktualne informacje o sytuacji w Biurze Zakupów. Fundusz płac Przede wszystkich chcielibyśmy zapewnić wszystkich pracowników Biura Zakupów, że podobnie jak to było w poprzednich latach, również obecnie przygotowujemy się do standardowego rocznego procesu podwyżkowego. Wysokość budżetu podwyżkowego jednak nadal jest w toku analiz. Obecnie istotna jest sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie, która oddziałuje zarówno na biznes jak i na każdego z Nas. Zapewniamy, że prowadzone są analizy w celu znalezienia najlepszego rozwiązania, które spełni oczekiwania pracowników, a jednocześnie zapewni ciągłość działania pracodawcy. Podkreślamy, że intencją pracodawcy jest jak najszybsze zakończenie dyskusji w tym temacie, tak aby móc przekazać wszystkim pracownikom informację dotyczącą poziomu wynagrodzeń w roku 2023. Sytuacja ekonomiczna Jak wiadomo, ogólna sytuacja ekonomiczna pozostaje bardzo trudna. Dobrze znane wyzwania, takie jak pandemia, kryzys energetyczny, trwająca wojna czy problemy z łańcuchem dostaw, negatywnie wpływają na cały przemysł motoryzacyjny - w tym na ZF. Dlatego przede wszystkim jako grupa ZF powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom niezawodność dostaw i zagwarantować ciągłość naszego biznesu. Jednym z naszych najważniejszych celów w Polsce jest dalszy rozwój biznesu i zatrudnienia we wszystkich strategicznych obszarach działalności. Dlatego tak ważne jest znalezienie dobrego rozwiązania, które zapewni nam konkurencyjność w przyszłości. Pracodawcy ZF w Polsce Warto również podkreślić, że jednostki ZF w Polsce są odrębnymi pracodawcami stąd w zapisach lokalnych regulaminów czy porozumień pojawiają się różnice, które wynikają z sytuacji rynkowej i ekonomicznej danej jednostki oraz konkretnej lokalizacji. Dzięki tej odrębności, poszczególne jednostki ZF mogą działać niezależnie rozwijając swoje gałęzie działalności. Wszystkie ww. aspekty mają wpływ na dalsze decyzje dot. wynagrodzeń. Wszelkie informacje w tym temacie dla pracowników Biura Zakupów będziemy przekazywać na bieżąco. Jeśli pojawią się jakiekolwiek dodatkowe pytania, zachęcam do kontaktu z HR lub Dyrekcją jednostki. 

Kind Regards,
Magdalena Bujak
HR Business Partner - Manager ZF Group Global Domain Functions
 / Częstochowa ZF Automotive Systems Poland sp. z o.o. 
ul. Ekonomiczna 19, 42-200 Częstochowa/ 
Poland Phone +48 34 343 40 53 
Magdalena.bujak@zf.com 

bez komentarza
17.09.2022 Sobota

Uśmiałem się do łez

Moi Drodzy, uśmiałem się do łez !!! 
Większego chamstwa i braku profesjonalizmu nie widziałem w żadnym zakładzie, nie tylko ZF. Rozmowa ze związkami polega na tym, że odwołuje się w ostatniej chwili spotkanie, bez podania konkretnej przyczyny, info przekazuje vice Przewodniczącemu z tekstem, skoro już jada Państwo do nas, to niech sobie zawrócą, nie ważne, że będą za 20 minut. Dyrekcja ma do nas telefony !!! A jak już dotarliśmy, Dyrekcja nie miała odwagi nie tylko z nami porozmawiać, ale nawet nie miała odwagi z nami się przywitać. Nadmieniam, że o godzinie 10:00 czekaliśmy na dyrekcję w umówionej sali, i się nie doczekaliśmy. Tyle w kwestii prowadzenia z nami rozmów w ramach sporów zbiorowych.
16.09.2022 Piątek

Pismo przekazane Pracodawcy w ramach toczącego sie sporu zbiorowego.
06.09.2022 Wtorek

Spotkanie w toczącym się sporze zbiorowym 

W dniu 6 września br. o godz. 11.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w zakładach ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie z Pracodawcą. 

Spotkanie w ramach toczącego się sporu zbiorowego dotyczyło spełnienia żądań płacowych dla pracowników, przedstawionych we wspólnym stanowisku stron związkowych w dniu 24 sierpnia 2022 r. Pracodawca przedstawił stronie związkowej aktualną sytuację biznesową zakładów i plany produkcyjne na najbliższe miesiące. Wspólnie omówiono żądania strony związkowej. Pracodawca podtrzymuje wolę prowadzenia rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładzie IRS i SBS w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, jednak nie ma zgody na przeprowadzenie waloryzacji podwyżek od dnia 1 sierpnia br. i wprowadzenia ich w drodze aneksu do umowy o pracę. Pracodawca proponuje stronie związkowej wypłatę bonusu do uzgodnienia w jakiej formie i wysokości na następnym spotkaniu. Strony wspólnie ustaliły, że pozostałe postulaty dotyczące wypracowania i uzgodnienia wysokości podwyżek płac zasadniczych od dnia 1 stycznia 2023r. oraz inne zawarte w piśmie z dnia 24 sierpnia br. będą negocjowane na najbliższym spotkaniu
30.08.2022 Wtorek

Spotkanie negocjacyjne wyznaczono na dzień 6 września 
6 września 2022 r. o godz. 11.00 zostało zaplanowane spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w zakładach ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie z Pracodawcą. Spotkanie w ramach toczącego się sporu zbiorowego dotyczy spełnienia żądań płacowych dla pracowników, przedstawionych we wspólnym stanowisku strony związkowej w dniu 24 sierpnia.
24.08.2022 Środa

Pismo przekazane Pracodawcy
16.08.2022 Wtorek

Częstochowa 16.08.2022 r. 

Od dnia dzisiejszego w Zakładzie Poduszek Powietrznych w Częstochowie funkcję KOORDYNATORA M.O.Z Pracowników ZF w Polsce objął nasz kolega Marek Molik. 
Będziecie mogli zwracać się również do Niego z różnymi problemami, z którymi się zmagacie. 
Numer kontaktowy do Marka: 722 121 636 
Naszemu koledze życzymy owocnej pracy Związkowej oraz samych sukcesów 🤓 

Pozdrawiam, Artur Czarnota 👍
27.05.2022 Piątek

Desygnowanie Mediatora przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

TABLICE ZWIĄZKOWE

16.05.2022 Poniedziałek

Protokół rozbieżności oraz korespondencja
11.05.2022 Środa

Pytania do Pracodawcy

Szanowni Państwo Proszę o informację, czy w Państwa zakładach pracy dopuszcza się do pracy na produkcji kobiety w ciąży? Czy Panie w ciąży pracują na halach produkcyjnych?

Proszę o informację, czy w Państwa zakładach pracy ręczne prace transportowe w rozumieniu przepisów https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001139/O/D20181139.pdf mają charakter pracy dorywczej czy stałej?  
Odpowiedż Pracodawcy
14.04.2022 czwartek

Odpowiedź na pismo dotyczące sporu zbiorowego COVID

14.04.2022 czwartek

I oczywiście odpowiedź związku zawodowego
14.04.2022 Czwartek

Odpowiedź Pracodawcy na ujawnienie prawdy " że pensja zasadnicza w Częstochowie jest niższa od minimalnej krajowej " !!!


13.04.2022 Środa

Odpowiedź Pracodawcy na nasze pismo !!!
07.04.2022 Czwartek 

BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!! Moi Drodzy, tak jak zapowiadaliśmy, Premii Covid nie odpuszczamy, Jako pracownicy Polscy, nie jesteśmy gorsi od Niemców !!!
06.04.2022 Środa

Propozycja Zmiany harmonogramu - wyniki ankiety


31.03.2022 Czwartek

UWAGA W dniu 01.04.2022 odbędzie się wizyta Zarządu MOZ w Zakładzie Poduszek Powietrznych i Pasów Bezpieczeństwa Agenda wizyty w dniu 01.04.2022. W godzinach 10-12 wizyta w Zakładzie Poduszek Powietrznych Airbag w Częstochowie ul. Rolnicza 33. Obszar wizyty produkcja oraz logistyka. W godzinach 13-15 wizyta w Zakładzie Pasów Bezpieczeństwa Seatbelt w Częstochowie ul. Legionów 63. Obszar wizyty produkcja i logistyka. W godzinach 15-16 wizyta w Zakładzie Pasów Bezpieczeństwa Seatbelt w Częstochowie ul. Legionów 63.(Leoplast) Obszar wizyty produkcja i logistyka. Osoby biorące udział w wizycie z ramienia MOZ Jarosław Gadawski Dariusz Zygmański Adrian Smużniak Agnieszka Wnęk Tomasz Suliga Artur Czarnota
30.03.2022 Środa

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Pismo do Pracodawcy
29.03.2022 Wtorek

Uwaga ważny Komunikat

 Informujemy, że w dniu 29 marca br. Pracodawca IRS i SBS poinformował, że Zarząd ZF wyraził zgodę na wypłatę nagrody rocznej za 2021 rok dla pracowników. Wysokość nagrody dla Zakładów Pasów Bezpieczeństwa i Zakładu Poduszek Powietrznych to 7,64% wypłaconego za 2021r. wynagrodzenia zasadniczego brutto. Nagroda zostanie wypłacona 14 kwietnia 2022 roku dodatkowym przelewem. Jednocześnie Dyrekcja IRS i SBS serdecznie dziękuje wszystkim pracownikom za włożony wkład i zaangażowanie, co przełożyło się na wyniki uzyskane w minionym roku.
25.03.2022 Piątek

Moi Drodzy propozycja zmiany Regulaminu Pracy - co Wy na to?
Odpowiedź prosze pisac do mnie na jaroslaw.gadawski@zf.com 
24.03.2022 czwartek

INFORMACJA

W sprawie premi covid, mamy spotaknie w dniu jutrzejszym, o jego wynikach oraz krokach podjętych przez związek zawodowy powiadomimy.
11.03.2022 Piątek

Pismo do Pracodawcy
07.03.2022 Poniedziałek

W dniu 04.03.2022 r. odbyło się spotkanie MOZ Pracowników ZF w Polsce oraz NSZZ Solidarność z dyrekcją zakładów IRS i SBS w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło zmiany okresu rozliczeniowego.Dyrekcja przedstawiła obecną sytuację zamówień w naszych zakładach i oznajmiła że na chwilę obecną zmiana okresu rozliczeniowego jest niemożliwa . Poinformowano również że od 07.03.2022 r. zniesiony będzie obowiązek używania maseczek ochronnych.

 Pozdrawiam Artur Czarnota
02.03.2022 Środa

Dzisiaj o godzinie 9.30 odbyło się spotkanie odnośnie zmiany okresu rozliczeniowego. Dyrekcja przedstawiła stronie związkowej analizę zamowieñ w naszych zakładach. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest bardzo dynamiczna i poproszono stronę związkową o dodatkowe spotkanie na dzieñ 04.03 2022r. 

Pozdrawiam Artur Czarnota
EKO OKNA S.A.