Centrum Inzynieryjne

Centrum Inżynieryjne

CZĘSTOCHOWA - BIELSKO BIAŁA
01.02.2023 Środa

Do Centrum Inżynieryjnego Częstochowa dołącza Centrum Inżynieryjne Bielsko Biała
30.09.2022 Piątek

Propozycja Pracodawcy, bez uzgodnienia ze Związkiem Zawodowym !!!

Zwrócie proszę uwagę, że tak długo jak Pracodawca, nie podpisze porozumienia ze związkiem zawodowym, nie ma 100% gwarancji, że pracownicy otrzymają poniższe propozycje. Są to tylko nadal obietnice Pracodawcy, oczywiście mniej korzystne niż w pozostałych lokalizacjach.


Koleżanki i Koledzy, 

W nawiązaniu do naszego ostatniego komunikatu (z dnia 16.09) informującego o trwających od kilku miesięcy rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń, miło nam poinformować, że Dyrekcja Centrum Inżynieryjnego wspólnie z Przedstawicielami Załogi uzyskała zgodę od Managementu ZF na następujący wzrost wynagrodzeń: 

wrzesień 2022: podwyżka 3% dla każdego pracownika Centrum Inżynieryjnego, który jest zatrudniony na dzień 1 września 2022

styczeń 2023: 

coroczny proces podwyżkowy; 

zakładany wzrost funduszu płac będzie na poziomie średnio 10% czyli najwyższy w historii Centrum Inżynieryjnego. 

Jednocześnie przypominamy, że tak jak to było w poprzednich latach, wzrost wynagrodzeń będzie indywidualnie zróżnicowany i uzależniony m.in. od wyniku oceny rocznej. W praktyce oznacza to, że w najbliższym czasie pracownicy Centrum Inżynieryjnego mają możliwość osiągnąć wzrost wynagrodzenia łącznie o średnio około 13% 

 Dyrekcja Centrum Inżynieryjnego zastrzega sobie prawo odejścia od powyższego planu, w sytuacji ewentualnego pojawienia się drastycznie niekorzystnych warunków biznesowych. Best regards / Pozdrawiam serdecznie, Ewelina Weżgowska Bryndza Manager HR Business Partner 
29.09.2022 Czwartek

Społeczna Inspekcja Pracy
21.09.2022 Środa

Odpowiedź związku zawodowego.
20.09.2022 wtorek

Odpowiedż Pracodawcy
16.09.2022 Piątek

Wystąpienie związku zawodowego o podwyżki.
15.09.2022 Czwartek

Objęcie Centrum Inżynieryjnego działaniem związku zawdowego
EKO OKNA S.A.