SUKCESY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ZF POLSKA

SUKCESY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ZF POLSKA

SUKCESY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ZF POLSKA

04.04.2023 Wtorek

Uzwiązkowienie na dzień 1 kwietnia 2023: 

- ZF Wrocław 24 członków 
- ZF Gliwice 302 członków 
- ZF Czechowice-Dziedzice 94 członków 
- ZF Częstochowa Poduszki 333 członków 
- ZF Częstochowa Pasy 308 członków 
- ZF Częstochowa Elektronika 96 członków 
- ZF Częstochowa ECUW 25 członków 
- ZF Częstochowa Centrum IT 7 członków 
- ZF Częstochowa Centrum INŻ 6 członków 
- ZF Częstochowa Biuro Zakup. 5 członków
- ZF Bielsko-Biała Centrum Inż 5 członków 

- SILA Poland - 56 członków
- EKO OKNA - .... członków

- Łącznie 1261 osoby
 
18.08.2022

Porozumienie w ZF Gliwice

- podwyżka wynagrodzenia 10 % od 1 września 2022 dla wszystkich pracowników
- podwyżka wynagrodzenia 8 % od 1 stycznia 2023 dla wszystkich pracowników produkcyjnych i pośrednio-produkcyjnych
- podwyżka wynagrodzenia średnio 8 % od 1 stycznia 2023 dla wszystkich pracowników biurowych
- nagroda za 100 % braku absencji w wysokości 600 pln raz do roku
- powołanie Komisji Odwoławczej

19.08.2022

Porozumienie w ZF Czechowice-Dziedzice  

- podwyżka wynagrodzenia 10 % od 1 września 2022 dla wszystkich pracowników 
- podwyżka wynagrodzenia 8 % od 1 stycznia 2023 dla wszystkich pracowników produkcyjnych i pośrednio-produkcyjnych 
- podwyżka wynagrodzenia średnio 8 % od 1 stycznia 2023 dla wszystkich pracowników biurowych 
- powołanie Komisji Odwoławczej
06.09.2022

Porozumienie podwyżkowe w ZF Wrocław

- 5000 pln nagrody rocznej COVID wypłacanej w dwóch transzach 
- podwyżka od 1 stycznia 2023 w wysokości średnio 10 % zgodnie z poniższą tabelą

30.09.2022 

Porozumienie podwyżkowe w ZF Elektronika Częstochowa
  
- 5000 pln nagrody rocznej COVID wypłacanej w 6 transzach 
 - podwyżka od 1 stycznia 2023 w wysokości średnio 10 % zgodnie z poniższą tabelą
27.09.2022

Europejskie Centrum Usług Wspólnych

Brak porozumienia podwyżkowego, ale Pracodawca podjął jednostronnie decyzje o:

- wypłacie w listopadzie 2022 jednorazowej nagrody w wysokości 2350 pln
- podwyżce wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 na poziomie średnio 10 %
29.09.2022

Centrum Inżynieryjne

Brak porozumienia podwyżkowego, ale Pracodawca podjął jednostronnie decyzje o: 

- podwyżce wynagrodzenia od 1 września 2022 na poziomie średnio 3 %
- podwyżce wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 na poziomie średnio 10 %
25.09.2022

Częstochowa Poduszki i Pasy

Brak porozumienia, ale pod naciskiem związku zawodowego, Pracodawca przedstawił następującą propozycję:

Propozycja narazie nie zaakceptowane przez związki zawodowe

Podsumowując – nasza oferta daje pracownikowi produkcji ze średnią stawką 3.750 zł:

- Wzrost średniej stawki zasadniczej od 1.01.2023 o 370 zł brutto (320 zł – kwota bazowa + 50 zł włącznie premii)
- Jednorazową nagrodę wypłaconą w listopadzie 2022 roku – 2000 zł brutto
- Gwarantowaną nagrodę roczną w wysokości ok. 2700 zł (dla średniej stawki 3750 zł brutto) wypłaconą w luty 2023 roku
- Wypłatę nagród jubileuszowych: 2700 brutto, 3200 brutto, 3700 brutto. 
26.10.2022 Środa

Częstochowa Poduszki i Pasy

- gwarantowana kwota podwyżki dla wszystkich pracowników produkcji oraz wsparcia w kwocie 450 pln brutto od 1 stycznia 2023
- pracownicy biurowi - średni budżet na podwyżki od 1 stycznia 2023, 8 % uzależniony od oceny pracownika
- gwarantowana wypłata dla wszystkich pracowników do dnia 15 lutego 2023 nagroda roczna za wyniki finansowe w wysokości nie mniej niż 5 %
- wypłata w roku 2023 nagród jubileuszowych : 2700 brutto ( 20 lat stażu ), 3200 brutto ( 25 lat stażu ), 3700 brutto ( 30 lat stażu )
- wypłata wszystkim pracownikom jednorazawych nagród w 4 transzach, łącznie 5000 pln brutto
- powołanie Komisji Odwoławczej
- max 4 soboty pracujące dla pracownika w roku 2023

10.11.2022 Czwartek

Pod naciskiem naszego związku zawodowego, aczkolwiek tematy nadal otwarte

 27.09.2022 Częstochowa 

Europejskie Centrum Usług Wspólnych 
Centrum IT 
Biuro Zakupów 

Brak porozumienia podwyżkowego, ale Pracodawca podjął jednostronnie decyzje o: 

- wypłacie w listopadzie 2022 jednorazowej nagrody w wysokości 2350 pln 
- podwyżce wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 na poziomie średnio 10 % 

29.09.2022 Częstochowa 

Centrum Inżynieryjne 

Brak porozumienia podwyżkowego, ale Pracodawca podjął jednostronnie decyzje o:

- podwyżce wynagrodzenia od 1 września 2022 na poziomie średnio 3 % 
- podwyżce wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 na poziomie średnio 10 % 

 5.11.2022 Bielsko Biała

Centrum Inżynieryjne 

– Brak porozumienia podwyżkowego, brak działania związku zawodowego, Centrum nie objęte jeszcze działaniem związku zawodowego  
EKO OKNA S.A.