ZF Braking Systems Gliwice

ZF Braking Systems Gliwice
14.02.2024 Środa

ZF Gliwice - dodatek dla pracowników UR Obróbka
14.11.2023 Wtorek

Porozumienie

Drodzy pracownicy, uwaga na literówke w Zasadach podziału środków !!!

W porozumieniu jest OK
natomiast w zasadach jest literówka
10.11.2023 Piątek

INFORMACJA ZF GLIWICE POROZUMIENIE PODWYŻKOWE. 

Minimalna 5000 brutto 

Podwyżka wynagrodzenia dla pracowników produkcji, budżet 10% nie mniej niż 480. 

Dla pracowników którzy są objęci siatka płac magazynu, audytorzy jakości, montażu i obróbki wzrost wynagrodzenia o 500 pln plus wrost do 500 pln dodatku za uprawnienia na wózki. 

Pozostali nie objęcie siatka plac, 

do 6000 9% podwyzki średnio, 
Od 6000 do 8000 8 % podwyzki średnio, powyżej 8000 7% podwyzki srednio Komisja Odwoławcza na stałe do regulaminu. Minimalna stawka zasadnicza nie mniej niż minimalna krajowa. 
Dodatek nocny od roku 2024 30% minimalnego wynagrodzenia ,a od roku 2025 40% minimalnego wynagrodzenia. 

Nagroda roczna LIP BONUS 1% zamiennie za nagrodę roczną 1 %. Z tym że, docelowo doprowadzona do poziomu ZF - 6%.

Gwarancje zatrudnienia w przypadku zwolnień grupowych. 

Ustawa plus porozumienie. 

Do 2 lat, 1 odprawa 
Od 2 do 3 lat, 2 odprawy 
 Od 3 do 8 lat, 3 odprawy 
Od 8 do 10 lat, 4 odprawy 
Powyżej 10 lat, 5 odpraw 

Uporządkowanie Regulaminu Premiowania. 

Pozdrawiam Jarek
31.05.2023 Środa

Pismo podwyżkowe.
04.05.2023 czwartek

Odpowiedż na pismo z dnia 20 kwietnia 2023
20.04.2023 czwartek

Pismo dotyczące Mężów zaufania.
12.02.2023 Niedziela

Wniosek o zwiękzenie dodatku nocnego.
30.01.2023 Poniedziałek

Porozumienie Plan Urlopów oraz termin udzielenie odpowiedzi
13.01.2023 Piątek

powstaje Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa 
10.01.2023 Wtorek

Pismo dotyczące premi frekwencyjnej.
20-21.10 2022 Czwartek-Piątek

INFORMACJA 

Szkolimy nowo wybranych Społecznych Inspektorów Pracy z ZF Braking Systems w Gliwicach. 
Osoby szkolące to INSPEKTORZY PIP. 
A nasi Inspektorzy to: 
Tomasz Urbaniak 
Sylwia Kajzerek 
Bożena Rączkowska 
10.10.2022 Wybory SIP - Protokół
14.09.2022 Środa

PRACODAWCA ZAPRASZA

WYBORY SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY - GLIWICE

05.09.2022 Poniedziałek

INFORMACJA

W związku z zbliżającą się do 300 liczbą członków związku zawodowego w Gliwicach, aby wspomóc Tomasza Urbaniaka w codziennej pracy związkowej, ZZ upoważnił dodatkowo Panią Bożenę Rączkowską.

Bożena pracuje w Gliwicach od 2004 na stanowisku operator

Bożena Rączkowska- jest upoważniona do reprezentowania związku zawodowego w zakładzie pracy ZF Braking Systems Poland Sp. z o.o.w następującym zakresie: 

1. zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy oraz w indywidualnych sprawach osób wykonujących pracę zarobkową w zakresie związanym z wykonywaniem tej pracy 
2. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska 
3. zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów 
4. udział w posiedzeniach Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udział w posiedzeniach Komisji BHP 

Życzymy Panie Bożenie dużo sukcesów w nowej roli oraz działalności na rzecz związku zawodowego 
18.08.2022 Czwartek

Porozumienie podwyżkowe 2022
PODSUMOWANIE 

- Od 1 września 2022, każdy pracownik otrzyma podwyżkę w wysokości 10 % 
- Od 1 stycznia 2023, każdy pracownik produkcyjny otrzyma podwyżkę w wysokości 8 % 
- Od 1 stycznia 2023, każdy pracownik niebezpośrednio produkcyjny otrzyma podwyżkę uzależnioną od oceny w ramach budżetu średnio 8 % 
- Od 1 stycznia 2023, każdy pracownik biurowy otrzyma podwyżkę uzależnioną od oceny w ramach budżetu średnio 8 % 

- W procesie podwyżkowym, dotyczącym podwyżki uzależnionej od oceny w ramach budżetu średnio 8 % wprowadza się Komisję Odwoławaczą w skład której wchodzą przedstawiciele Pracodawcy oraz Związku Zawodowego 

- Dla pracowników wykorzystujących uprawnienia UDT wprowadza się dodatek w wysokości 300 pln/miesięcznie 

- na rok 2023 oraz 2024 wprowadza się dodatkową nagrodę roczną za frekfencję w wysokości 600 pln 

Jednocześnie Pracodawca zadeklarował, że do końca roku 2023 nie będzie przeprowadzał zwolnień grupowych, w związku z tym związek zawodowy podjął decyzję, iż na rok 2023 niepotrzebne są dodatkowe gwarancje zatrudnienia. 
Natomiast Pracodawca zoobowiązał się, iż w roku 2023 podejmie ze związkiem zawodowym rozmowy w celu zawarcia takiego porozumienia na lata kolejne. 

Zwróćcie proszę uwagę, że wprowadzono nowość w Gliwicach w ramach standaryzacji przepisów wewnątrz zakładowych dla pracowników ZF Polska, czyli Komisję Odwoławczą, która działa już od kilku dobrych lat we Wrocławiu
10.08.2022 Środa

Kolejny termin mediacji oraz rokowań w sprawie podwyżek to 18 sierpnia 2022.
02.08.2022 Wtorek

NA FB macie ankietę, proszę o liczny udział !!!

W temacie Mężów  Zaufania !!!
26.05.2022 Czwartek

Mediator dla ZF Gliwice
16.05.2022 Poniedziałek

Protokół rozbieżności 
10.05.2022 Wtorek

W związku z brakiem porozumienie w ramach sporu zbiorowego, oczekujemy na protokól rozbieżności i przechodzimy do kolejnego etapu, czyli mediacji.
28.04.2022 Czwartek

Komunikat ze spotkania z dyrekcją zakładu ZF w Gliwicach w dniu 28.04.2022

       W dniu dzisiejszym odbyliśmy następne spotkanie z dyrekcją w zakładzie w Gliwicach. Przypominam, że prowadzimy rozmowy w dwóch tematach. Pierwszy to słynna już nagroda Covidowa, która została wypłacona pracownikom niemieckich lokalizacji. Drugi temat to wprowadzenie tak zwanych ‘gwarancji zatrudnienia”. Przypomnę tu tylko, że takie same rozmowy prowadzimy w zakładach w Częstochowie, Czechowicach Dziedzicach - Bielsku Białej i Gliwicach. Rozmowy we Wrocławiu dotyczą tylko punktu pierwszego, ponieważ jak zapewne już wiecie, „gwarancje zatrudnienia” we Wrocławskich zakładach już działają. W efekcie wcześniejszych rozmów w Częstochowie, gdzie zapoznano nas z fragmentami niemieckiego porozumienia w sprawie tej premii, wystąpiliśmy do zarządu ZF o przedstawienie nam całości tego porozumienia, co pozwoli nam na ocenę, jaki jest charakter tej premii. W związku z tym dalsze decyzję w tej sprawie będziemy podejmowali po zapoznaniu się z tym dokumentem. Jeśli chodzi o punkt drugi, czyli „gwarancje zatrudnienia” dla pracowników wszystkich lokalizacji ZF w Polsce, konsekwentnie informujemy wszystkie dyrekcje, że ten punkt pozostaje niezmienny. Taka też decyzja przekazana została dyrekcji zakładu w Gliwicach dzisiaj. I tu bym mógł ten komunikat zakończyć. Ale muszę przyznać, że o ile w sprawie negocjacji nic mnie dziś nie zaskoczyło, to postawa pracowników zakładu w Gliwicach, zaskoczyła mnie bardzo. Oczywiście w pozytywnym wymiarze. Przypomnę tylko, że po spotkaniu z dyrekcją, zaplanowane zostało spotkanie z pracownikami. Spotkanie było przewidziane w dwóch turach. Zmiana druga, o godzinie 13, natomiast dla zmiany pierwszej, spotkanie miało się odbyć po pracy, czyli o godzinie 14. Spodziewałem się kilku osób, a okazało się, że w trakcie obu spotkań sala była pełna. Przyznam, że taka postawa pracowników jest dla nas bardzo dużym i ważnym sygnałem, oraz świadczy, że naprawdę zależy Wam na tym, aby zakłady ZF w Polsce były dobrym i ważnym pracodawcom. W trakcie spotkania mieliśmy możliwość zaprezentować cele naszego związku tak w najbliższym czasie, jak też plany długoterminowe. Z drugiej strony, wiele pytań u uwag zgłaszanych przez Was w trakcie spotkań, pozwoli nam na lepsze poznanie potrzeb pracowników i mam nadzieję, skuteczniejsze działanie związku zawodowego w przyszłości. Przyznam, że wracaliśmy do Wrocławia mocno podbudowani postawą i aktywnością pracowników zakładu w Gliwicach. Mamy nadzieję, że pozostałe zakłady ZF w Polsce, będą potrafiły Wam dorównać. 
Dariusz Zygmański
26.04.2022 Wtorek GLIWICE - informacja dla pracowników !!! 

28 kwietnia organizujemy spotkanie z Wami na terenie zakładu. 
Spotkanie odbędzie się w godzinach 13-15 w sali na parterze po starej stronie hali PALLADIUM.
Wszystkich chętnych oraz 2 zmianę zapraszamy na godzinę 13:00 ,
1 zmianę na godzinę 14:00. 

pozdrawiam Jarek
07.04.2022 czwartek

BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!! Moi Drodzy, tak jak zapowiadaliśmy, Premii Covid nie odpuszczamy, Jako pracownicy Polscy, nie jesteśmy gorsi od Niemców !!!
30.03.2022 Środa

Równe traktowanie w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn

Pismo Przekazane Pracodawcy
24.03.2022 Czwartek

Odpowiedź Pracodawcy na pismo dotyczące premii


17.03.2022 Czwartek

Covid
11.03.2022 Piątek

Pismo do Pracodawcy
09.03.3022 Środa

Aktualności

Kanały komunikacji:

- tablica związkowa
- bezpośredni kontakt do mnie lub Tomka
- grupa związkowa na FB
- strona związkowa na FB
- strona związkowa internetowa
07.03.2022 Poniedziałek

REGULAMIN WYBORÓW DO SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY W BRAKING SYSTEMS POLAND Sp. Z o.o. GLIWICE 

§1 

Wybory członków Społecznej Inspekcji Pracy organizuje i przeprowadza Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników ZF, działający w ZF Braking Systems Poland sp. Z o.o., w Gliwicach, działając na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy ( Dz. U. z 2015 r. poz. 567). 

§2

Regulamin wyborów podany jest do wiadomości wszystkich pracowników ZF Braking Systems Poland Sp. z o.o., nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, wraz z listą kandydatów do Społecznej Inspekcji Pracy. 

§3 

1. Członkowie Społecznej Inspekcji Pracy wybierani są w drodze tajnego głosowania przeprowadzonego wśród pracowników ZF Braking Systems Poland Sp. z o.o. 

2. Członkiem Społecznej Inspekcji Pracy może zostać pracownik, którego staż pracy w ZF Braking Systems Poland Sp. z o.o. w Gliwicach wynosi przynajmniej 12 miesięcy, oraz został zaakceptowany jako kandydat, przez zarząd związku zawodowego organizującego wybory. Pracownicy zgłaszają swoje kandydatury do przedstawiciela MOZ Pracowników ZF w terminie w terminie do 23 marca 2022, wg wzorustanowiącego załączniknr 1 do niniejszego regulaminu 

3. Zarząd związku zawodowego może wyrazić zgodę na kandydowanie pracownika legitymującego się stażem krótszym niż 12 miesięcy i nie bedącego członkiem MOZ Pracowników ZF. 

§4 
Prawo wyboru Społecznych Inspektorów Pracy mają wszyscy pracownicy zatrudnieni w ZF Braking Systems Poland Sp. z o.o. w Gliwicach na podstawie umowy o pracę. 

§5 

1. Po ogłoszeniu wyborów, związek zawodowy organizujący wybory, wskazują komisję skrutacyjną i komisję wyborczą, liczącą 3 osóby, składającą się z pracowników ZF Polska, wskazanych przez zarząd związku zawodowego. 

2. W trakcie czynności związanych z wyborami, przy urnie musi przebywać, co najmniej 2 członków komisji skrutacyjnej. 

3. W pracach komisji skrutacyjnej nie może brać udziału osoba ubiegająca się o wybór. 

§6

1. Karty do głosowania wydawane są bezpośrednio przed głosowaniem. 

2. Wzór karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Karty będą oznakowane stemplem związków zawodowych organizujących wybory. 

3. Każdemu pracownikowi przysługuje jedna karta do głosowania. 

4. Głos oddawany jest przez postawienie znaku X, V lub + w odpowiednich polach. 

5. Głos jest ważny, jeśli został postawiony znak X, V lub + przy nazwisku przynajmniej jednego kandydata. Można zakreślić tyle nazwisk, ilu jest kandydatów. 

6. Głosowanie odbywa się w trakcie przerw regulaminowych. 

7. Głosowanie oraz inne czynności związane z wyborem Społecznych Inspektorów Pracy, nie mogą zakłócić normalnego funkcjonowania zakładu. 

§7 

Po zakończeniu wyborów komisja skrutacyjna wyjmuje karty do głosowania z urny i przelicza głosy. Niezwłocznie po przeliczeniu głosów, komisja skrutacyjna sporządza protokół i ogłasza wyniki.Wyniki wyborów zostaną podane do wiadomości pracowników niezwłocznie 

§8  

1. Funkcję Społecznego Inspektora Pracy, obejmują kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

2. Zakładowym SIP zostanie kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. 

3. W przypadku równej ilości głosów, wybrana zostaje osoba z dłuższym stażem w ZF 

§9

1. W przypadku, gdy komisja skrutacyjna stwierdzi, że wybory są nieważne, przeprowadza się powtórne wybory po upływie 30 dni. 

2. Wybory będą uznane za ważne, niezależnie od frekwencji.

Zał. Nr 1 do Regulaminu wyboru SIP w ZF Braking Systems Poland Sp. z o.o. 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

Wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Społecznej Inspekcji Pracy, organizowanych w zakładzie ZF Braking Systems Poland Sp. z o.o. 

Data Podpis ................................... .............................................. 

Zał. Nr 2 do Regulaminu wyborów SIP w ZF Braking Systems Poland Sp. z o.o. 

LISTA KANDYDATÓW W WYBORACH DO SIP W ZF Braking Systems Poland Sp. z o.o. 
 
1................................................................ 
2................................................................ 
3................................................................ 
4................................................................ 
5................................................................  
EKO OKNA S.A.