OPZZ Konfedercja Pracy Wrocłąw

OPZZ Konfederacja Pracy Wrocław
24.01.2023 Wtorek

WYBORY ZWIĄZKOWE OPZZ 2023 

Procentowy udział poparcia wsród głosujących 
Zarząd ZZ 
Gadawski Jarosław – 77 % głosów 
Smużniak Adrian - 21 % głosów 
Tomasz Bednarz - 36 % głosów 
Szewczyk Sebastian – 45 % głosów 

Komisja rewizyjna 

Janik Mirosław – 27 % głosów 
Wierzchołek Arek – 44 % głosów 
Furmanek Ewa – 36 % głosów
EKO OKNA S.A.