CV Systems ZF Wrocław

CV Systems ZF Wrocław


20.03.2023 Poniedziałek

W dniach 20-21 marca w siedzibie ZF Wrocław odbywa sie szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy.

Życzymy udanego szkolenia.
20.03.2023 Poniedziałek

Wybory Zakładowego SIP

Miło mi poinformować, że w dniu dzisiejszym jednogłośnie Jarosław Gadawski został wybrany na Zakładowego SIP na kolejne 4 lata.
09.02.2023 czwartek

Przypominam o ważnej części Regulaminu Pracy we Wrocławiu
31.01.2023 Wtorek

Wybory SIP - Wrocław

Protokół z wyborów Społecznej Inspekcji Pracy w ZF CV Systems Poland Sp. z o.o. z dnia 31.01.2023 

Komisja skrutacyjna w składzie: 
1. Dariusz Zygmanski 
2. Daniel Olejarnik 
3. Sebastian Szewczyk 

Po przeliczeniu oddanych głosów w wyborach stwierdza co następuje: 
- ilość pracowników uprawnionych do głosowania 2699, 
- ilość wydanych kart do głosowania 281 
- ilość głosów ważnych 281, 
- ilość głosów nieważnych 0. 
Frekwencja wyborcza – 10,4 %. 

 Wyniki głosowania na Społecznego Inspektora Pracy: 

NSZZ Solidarność: 
1. Martowicz Tomasz – 88 głosów, 
2. Zybała Krzysztof – 66 głosów, 
3. Gilewska Anna – 49 głosów, 
4. Kurnik Tomasz – 46 głosów, 
5. Kuriata Ewa - 43 głosy, 
6. Born Karol – 40 głosów, 
7. Zięba Mariusz -39 głosów, 
8. Gajek Marcin -37 głosów, 
9. Osiniak Paweł – 33 głosy, 
10. Bączkowski Robert – 32 głosy, 
11. Siekierski Mariusz -32 głosy, 
12. Dudkiewicz Paweł – 28 głosów, 
13. Kwaśnik Eugenia -26 głosów, 
14. Wiciński Radosław – 25 głosów, 
15. Krasny Krzysztof – 18 głosów 

OPZZ Konfederacja Pracy: 
1. Gadawski Jarosław – 107 głosów, 
2. Błaś Agnieszka – 61 głosów, 
3. Mirek Alina – 47 głosów, 
4. Bednarz Tomasz – 45 głosów, 
5. Dawidowicz Paweł – 42 głosy, 
6. Smużniak Adrian - 40 głosów, 
7. Szewczyk Monika – 40 głosów, 
8. Peregrym Beata -38 głosów, 
9. Dmochowski Adam – 32 głosy, 
10. Doliński Marcin-25 głosów, 
11. Maj Grzegorz – 20 głosów, 
12. Czurak Izabella – 37 głosów, 

Związek Zawodowy Pracowników Wabco Polska: 
1. Furmanek Ewa – 55 głosów 
2. Cały Bogdan – 47 głosów, 
3. Baranowski Zbigniew – 40 głosów, 
4. Bortkiewicz Marta - 37 głosów, 
5. Kołacz Mateusz – 36 głosów, 
6. Barszcz Grzegorz – 30 głosów, 
7. Wydurska Barbara – 28 głosów, 
8. Kaczorowska Beata - 27 głosów, 
9. Krzosek Ewelina – 23 głosy, 
10. Krzyś Krzysztof – 17 głosów, 
11. Lachowicz Piotr - 16 głosów, 

Komisja skrutacyjna stwierdza, że wybory są ważne, a Społecznymi Inspektorami Pracy zostali wybrani : 

Baranowski Zbigniew, Barszcz Grzegorz, Bączkowski Robert,Bednarz Tomasz, Błaś Agnieszka, Born Karol, Bortkiewicz Marta,Cały Bogdan, Dawidowicz Paweł, Dmochowski Adam, Doliński Marcin, Furmanek Ewa, Gadawski Jarosław, Gajek Marcin,Gilewska Anna, Kaczorowska Beata, Kołacz Mateusz, Krzosek Ewelina, Krzyś Krzysztof, Kuriata Ewa, Kurnik Tomasz, Lachowicz Piotr, Maj Grzegorz, Martowicz Tomasz, Mirek Alina, Osiniak Paweł, Peregrym Beata, Siekierski Mariusz, Smużniak Adrian, Szewczyk Monika, Wydurska Barbara, Zięba Mariusz, Zybała Krzysztof 
05.01.2022 Czwartek

INFORMACJA ZF WROCŁAW 

Zmiany w Regulaminie Wynagrodzeń dotycząca Premi Absencyjnej 

Od 1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie zmiana w Regulaminie Wynagrodzeń. 

Treść zmiany uzgodniono z Organizacjami Związkowymi. Zmiana polega na wykreśleniu „urlopu okolicznościowego” z katalogu absencji wykluczających premię absencyjną. 

Zatem od 2023 roku premia absencyjna przysługuje, jeśli nie ma absencji z następujących tytułów: choroba (zakładowa, ZUS i okres oczekiwania) nieobecność nieusprawiedliwiona nieobecność płatna – krew opieka: nad członkiem rodziny, nad dzieckiem oraz 2 dni (na dziecko do 14 roku życia) świadczenie rehabilitacyjne (także wypadkowe) urlopy: bezpłatny, szkolny i ojcowski zwolnienie wypadkowe (zakładowe i ZUS) zasiłki: macierzyński (także dodatkowy) oraz rodzicielski zawieszenia i zwolnienia ze świadczenia pracy 

Całość Regulaminu Wynagrodzeń można znaleźć na Zoomie(otwiera nową kartę przeglądarki) lub przejrzeć w Dziale Personalnym.
10.12.2022 Sobota 

 Wybory do Społecznej Inspekcji Pracy 

W dniach 27 oraz 30 oraz 31 stycznia w ZF CV Systems Poland odbędą się wybory do Społecznej Inspekcji Pracy na kadecnję 2023-2026. 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Związkach Zawodowych od 12.12.2022 do 16.01.2023 do godziny 14.00. 

NSZZ Solidarność – będzie wybieranych 11 SIP (8 SIP w zakładzie LP1, 2 SIP w zakladzie LP2, 1 SIP w zakładzie Reman). 
OPZZ Konfederacja Pracy - będzie wybieranych 11 SIP (8 SIP w zakładzie LP1, 2 SIP w zakladzie LP2, 1 SIP w zakładzie Reman). ZZ Pracowników Wabco - będzie wybieranych 11 SIP (8 SIP w zakładzie LP1, 2 SIP w zakladzie LP2, 1 SIP w zakładzie Reman).

 Głosować będzie można: Reman – na stołówce w dniu 31 stycznia w godzinach 13 -15. LP2 - w siedzibie związków zawodowych przy ul. Kwiatkowskiego 34 w dniach 27,30 stycznia w godzinach 13 - 15. LP1 - w siedzibie związków zawodowych przy ul. Ostrowskiego 34 w dniach 27,30 oraz 31 stycznia w godzinach 9 -15. Lista kandydatów na SIP zostanie umieszczona na tablicach związkowych w dniu 17.01.2023. Lista wybranych SIP zostanie wywieszona w dniu 01.02.2022. Związki Zawodowe 

10.12.2022 Sobota 

Wybory Związkowe OPZZ 

W dniach 19 oraz 20 oraz 23 stycznia 2022 w ZF CV Systems Poland odbędą się wybory do władz związku zawodowego OPZZ

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Związkach Zawodowych od dnia 13.12.2022 do 23.12.2022 do godziny 14.00. Głosować będzie można: Reman – na stołówce w dniu 20 stycznia w godzinach 13 -15. LP2 - w siedzibie związków zawodowych przy ul. Kwiatkowskiego 34 w dniach 23 stycznia w godzinach 13 - 15. LP1 - w siedzibie związków zawodowych przy ul. Ostrowskiego 34 w dniach 19 stycznia w godzinach 9 -15. Lista kandydatów do Zarządu Związku Zawodowego zostanie umieszczona na tablicach związkowych w dniu 10 stycznia 2023. Lista wybranych osób zostanie wywieszona w dniu 27 stycznia. 2022. 

Zarząd Związku Zawodowego
05.12.2022 Poniedziałek

INFORMACJA 

Pomimo uzasadnionych argumentów Pracodawcy ( argumenty poniżej ), byliśmy o godzinie 10:00 jeszcze raz u Dyrektor HR Mireli Kik. Poprosiliśmy, aby Pracodawca jeszcze raz przemyslał temat wolnego 2 stycznia w zamian za pracę 14 stycznia. Odpowiedż mamy otrzymać jutro. 

Dodatkowo poprosiliśmy Pana Dyrektora Sebastiana Gałkę o dokładne wyjaśnienie pracownikom, dlaczego firmie tak bardzo zależy na takim rozwiązaniu. 

Przesyłam dodatkowo informację o szczegółowych powodach propozycji wyznaczenia dnia wolnego 2 stycznia w zamian za pracę w sobotę 14 stycznia (i częściowo 28 stycznia): 

Wydłużenie okresu noworocznego – ponieważ wielu pracowników planuje dłuższy wypoczynek świąteczny i wraca z daleka po dłuższej przerwie, będą mieli dodatkowy dzień na powrót; 

Płynne wejście w Nowy Rok i 100-procentowa pewność, że nie trzeba wykorzystywać urlopów na żądanie; 
W okresie okołoświątecznym temperatura na hali zostanie obniżona i przywrócenie normalnej temperatury zajmie trochę czasu; w ten sposób unikniemy sytuacji, gdy pracownicy będą pracować w za niskiej temperaturze; 

Niektóre linie produkcyjne wymagają więcej czasu na uruchomienie po dłuższej przerwie (lakiernia, CEE, etc.); 

Firma dąży do obniżenia zapasów komponentów, co ma duży wpływ na rating kredytowy, a w konsekwencji na koszty funkcjonowania Firmy; Co może wygenerowac dodatkowe oszczędności w wysokości około 2 000 000 euro 

Rozpoczęcie pracy 3 stycznia pozwoli naszym dostawcom na dostawę materiałów produkcyjnych 2 stycznia – to pozwoli zmniejszyć wartość naszego zapasu na koniec grudnia. 

Zasady odpracowania wolnego za dzień 2 stycznia: - II i III zmiana z tego dnia pracuje w sobotę 14 stycznia (na 1 i 2 zmianie), - I zmiana z 2 stycznia odpracuje ten czas na 1 zmianie w dniu 28 stycznia. 

Pamietajcie, że każda dodatkowa wygenerowana oszczędność, daje nam w poźniejszym czasie argumenty do negocjacji np: podwyżek. 

pozdrawiam Jarek
15.11.2022 Wtorek

Związek Zawodowy Pracowników ZF Polska - Informacja

Drodzy Pracownicy

Około 16 listopada 2022 trafi na Wasze konta I transza nagrody w wysokości 3000 brutto, którą otrzymacie, jak to ładnie nazwał Pracodawca („za zwiększony wysiłek w czasie kryzysu pandemicznego, oraz większych kosztów życia wywołanych inflacją“), dla nas po prostu nagroda COVID.

Dla przypomnienia w marcu Zarząd ZF przyznał nagrodę wszystkim pracownikom niemieckim w wysokości 1100 euro, w związku z powyższym Związki Zawodowe podjęły natychmiastowe działania mające na celu uzyskanie podobnego wsparcia finansowego również dla polskich pracowników, którzy w równym stopniu każdego dnia wpływają na wynik finansowy grupy ZF. Pragnę przypomnieć, że w ten trudny i bezkompromisowy proces negocjacyjny zaangażowane były nie tylko OPZZ, ZZ Pracowników oraz NSZZ Solidarność, ale również najmłodszy a zarazem największy już ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZF, skupiający nasze Koleżanki i Kolegów we wszystkich zakładach firmy ZF w Polsce, liczący ponad 1140 członków. Zaufanie i wsparcie którym pracownicy obdarzyli swoich przedstawicieli związkowych, pozwoliło w sposób skuteczny na wynegocjowanie równie dobrej oferty premiowej w Naszym zakładzie. Uważamy, że gdyby nie to, nie byłoby zgody Zarządu ZF dla wypłaty tak wysokiej nagrody. 

Wasze zaangażowanie pozwala Nam na bycie traktowanym jak równy z równym przy stole negocjacyjnym z Pracodawcą, dlatego tak bardzo ważna jest Wasza obecność w związkach zawodowych. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy nie boją się wspierać Związków Zawodowych i są jego członkami, niezdecydowanych gorąco również zachęcam do dołączenia do nas a tym samym partycypacji w kreowaniu stabilnych i uczciwych warunków pracy w Naszym zakładzie. 

Jesteśmy silni dzięki Wam. 
Większe uzwiązkowienie, większa siła negocjacyjna. 

W stronie znajdziecie dalsze informacje o Związku Zawodowym oraz nasze dotychczasowe sukcesy. 

Związki Zawodowe ZF Polska  
08.11.2022 Wtorek

Nowy Program Rekomendacji
07.11.2022 Poniedziałek

Refundacja okularów
25.10.2022 Wtorek

WYNIKI PREMII WSK ZA 3Q
24.10.2022 Poniedziałek


17.10.2022 Czwartek

Propozycja wprowadzenia zmian dotyczących premii absencyjnej
27.09.2022 Wtorek

Propozycja zmiany kalendarza
07.09.2022 POROZUMIENIE PODWYŻKOWE WROCŁAW


31.08.2022 Środa

INFORMACJA 

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w ramach sporu zbiorowego. Pracodawca wyraził kategoryczny sprzeciw dotyczący postulatów podwyżkowych zwłaszcza dotyczących roku 2022. Propozycja Pracodawcy to 7% średnio od stycznia 2023 oraz ewentualnie kolejne 2% od lipca 2023, jeśli inflacja w 1 Q 2023 przekroczy 10 %. Związki zawodowe nie wyraziły na taką propozycję zgody. Jednocześnie związki zawodowe zażądały konkretnej propozycji na kolejnym spotkaniu, które zaplanowane jest na dzień 6 września na godzinę 10:00. Jeśli taka propozycja nie padnie związki zawodowe żądają protokół rozbieżności.

pozdrawiam Jarek
23.08.2022 Wtorek

I mamy odpowiedź :)

WAŻNA INFORMACJA

Po naszym wczorajszym piśmie we Wrocławiu, Pracodawca ZF Wrocław, zmienił termin rozmów w ramach sporu zbiorowego dotyczącego podwyżek z 8 września 2022 na 30 sierpnia 2022. Ciekawe dlaczego? :)))) 

I jednocześnie poniżej odpowiedź Pracodawcy
22.08.2022 Poniedziałek

Daliśmy Pracodawcy dodatkowe 4 tygodnie na zmiane dotyczącą terminu rokowań, ponieważ nic w tym kierunku nie zrobił, w dniu dzisiejszym wysłaliśmy poniższe pismo !!!

Pismo do Pracodawcy dotyczące podwyżek
29.07.2022 Piętek

Odpwiedź Pracodawcy
26.07.2022

Pismo skierowane do Pracodawcy w sprawie podwyżek wynagrodzeń
28.06.2022 Wtorek

Zarządzenie dotyczące temperatur
01.06.2022 Środa

Mediator - Wrocław
24.05.2022 Wtorek

Protokół rozbieżności Wrocław
09.05.2022 Poniedziałek

O godzinie 11:00 odbył sie kolejny etap negocjacji w ramach sporu zbiorowego, ponieważ związek zawodowy nie doszedł do porozumienia, zostanie sporządzony protokół rozbieżności i przechodzimy do etapu mediacji.
19.04.2022 Wtorek

Odpowiedź Pracodawcy na pismo o sporze zbiorowym


07.04.2022 Czwartek

BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!! Moi Drodzy, tak jak zapowiadaliśmy, Premii Covid nie odpuszczamy, Jako pracownicy Polscy, nie jesteśmy gorsi od Niemców !!!
24.03.2022 Czwartek

Odpowiedź Pracodawcy na pismo dotyczące premii 
11.03.2022 Piątek

Pismo do Pracodawcy
03.03.2022 Czwartek

Od 7 marca , znika obowiązek noszenia maseczek na terenie zakładów we Wrocławiu
EKO OKNA S.A.